TIN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ TỔ SINH – HÓA – THỂ DỤC “CHÚNG EM VỚI MÔI TRƯỜNG”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Hội nghị CC- VC trường  ngày 14/10/2015 và kế hoạch  chuyên môn năm học 2015 – 2016 của trường THCS Ngô Quyền , kế hoạch hoạt động của tổ đã đề ra. Nay tổ Sinh – Hóa  – Thể tiến hành tổ chức chuyên đề CHÚNG EM VỚI MỘI TRƯỜNG.
Mục đích và ý nghĩa của chuyên đề:
– Tạo ra sân chơi nâng cao kiến thức sinh học đặc biệt là các kiến thức về môi trường.
– Qua buổi sinh hoạt  chuyên đề giúp HS có cái nhìn tổng quát hơn về môi trường, từ đó  giúp các em có thêm kiến thức về môi trường . Biết vận dụng những kiến thức đã học ở các môn học để bảo vệ  môi trường chính là tự bảo vệ mình.
– Rèn các kỹ năng sống, kỹ năng hợp tác, biết vận dụng các kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống qua các phần thi, phát huy tính sáng tạo chủ động trong học tập.
– Tạo niềm tin với  môn học, qua đó các em thấy được  ý nghĩa từ  việc bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường  và từ đó có trách nhiệm hơn trong cuộc  sống.
– Thông qua chuyên đề nhằm tạo điều kiện để giáo viên được nghiên cứu, thảo luận, bàn bạc và trao đổi lẫn nhau để lồng ghép tích hợp trong giảng dạy và  trau dồi thêm cho học sinh những hiểu biết cơ bản về tác hại của ô nhiễm môi trường.
Một số hình ảnh của chuyên đề:

Tác giả bài viết: Tổ Sinh Hóa -Thể