Thư cảm ơn của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị

Lượt xem:

Đọc bài viết

Rất mong mọi người không lơ là, chủ quan. Chủ động phòng ngừa dịch bệnh lây nhiễm. Mỗi người hãy luôn ý thức giữ gìn sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng và chung sức, đồng lòng cùng chính quyền các cấp quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.