LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Trường THCS Ngô Quyền và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Lê Ngọc Hiếu đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26/11/2020.

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng. Xét nghị quyết số 03-NQ/CB, ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Chi bộ trương THCS Ngô Quyền; Nghị quyết số 09-NQ/ĐU, ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Đảng ủy TT Ea Pốk về việc đề nghị kết nạp đảng viên.

Được sự đồng ý của Đảng uỷ TT Ea Pốk, Chi bộ trường THCS Ngô Quyền tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Lê Ngọc Hiếu  – Giáo viên trường THCS Ngô Quyền vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến – Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp. Sau đó đồng chí Lương Thị Tân – Phó bí thư Chi bộ quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Lê Ngọc Hiếu trong thời gian đảng viên dự bị.

Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, buổi Lễ kết nạp Đảng viên đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của buổi lễ kết nạp Đảng.