KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 4 NĂM HỌC: 2015- 2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

CĐ PHÒNG GD HUYỆN CƯMGAR
CĐCS: TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN 

    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4
NĂM HỌC: 2015- 2016

I/ Tư tưởng chính trị: 
–         Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn 30/4,1/5.
–         Tiếp thực hưởng ứng các cuộc vận động của ngành.
II/ Hoạt động của Công đoàn
1. Công tác phối hợp: 
– Tiếp tục động viên Công đoàn viên thao giảng, dự giờ, thăm lớp.Dạy đúng tiến độ không cắt xén chương trình.
– Động viên anh em tham gia tập luyện văn nghệ và các hoạt động phong trào
– Phối hợp với chính quyền kiểm tra, giám sát và kiến nghị kịp thời những chính sách hiện hành đối với nhà giáo và lao động được thực hiện đúng.
– Phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật.
2. Công tác công đoàn: 
a. Hoạt động nữ công: 
– Hoàn thành hồ sơ nữ công chuẩn bị cho kiểm tra cuối năm .
– Họp tổ nữ công .Kiểm tra hồ sơ tổ nữ công.
– Tham gia tập luyện văn nghệ
b. Hoạt động công đoàn: 
– Chuẩn bị báo cáo, hồ sơ thi đua kiểm tra thi đua CĐ năm học 2015 – 2016.
– Hoàn thành tốt hồ sơ công đoàn và các cuộc vận động chuẩn bị cụm thi đua kiểm tra. Hoàn thành hồ sơ từ ngày 25/04 đến 10/05.
– Động viên Công đoàn viên hoàn thành tốt công việc được giao.
– Xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan lồng ghép với phong trào thi đua
– Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Công đoàn viên và người lao động.
– Phát động phong trào đóng góp quỹ vì người nghèo một ngày lương
– Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của nhà giáo và lao động.
– Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động. Thực hiện đúng những điều CB, CC được làm, không được làm theo luật công chức, luật công đoàn…
– Thăm hỏi Công đoàn viên ốm đau hoạn kịp thời.
– Tiếp tục theo dõi thi đua tháng 4 năm học 2015 – 2016.
– Tổ chức họp Công đoàn theo định kỳ . Kế toán công đoàn Quyết toán quý 2 và dự trù chi quý 3
– Ra quyết định cho BTTND kiểm tra chuyên môn học kì 2 , kiểm tra công tác dạy thêm học thêm và tài chính của nhà trường cuối năm
c. Hoạt động của UBKT-TTND:
– Thực hiện công tác kiểm tra theo quyết định của công đoàn
– Hoàn thành hồ sơ của UBKT- TTND. Giải quyết các kiến nghị của Công đoàn viên và người lao động (nếu có).                     


T/M BCHCĐ

Chủ tịch

                                                                                                                                                    Lương Thị Tân

Tác giả bài viết: Lương Thị Tân