KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN THÁNG 05

Lượt xem:

Đọc bài viết

CĐ PHÒNG GD HUYỆN CƯMGAR
CĐCS: TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN 


    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5
NĂM HỌC: 2015- 2016
I/ Tư tưởng chính trị: 
–         Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn. 1/5. 7/5
–         Tiếp thực hưởng ứng các cuộc vận động của ngành.
–    Chào mừng ngày bầu cử HĐND Các cấp.
II/ Hoạt động của Công đoàn
1. Công tác phối hợp: 
– Tiếp tục động viên Công đoàn viên thực hiện việc ôn tập và thi học kì nghiêm túc, đúng quy định
–  Phối hợp chuyên môn xét tốt nghiệp THCS, tham gia các kỳ thi theo tinh thần cuộc vận động “Hai không”.
– Phối hợp với chính quyền kiểm tra, giám sát việc vào điểm và coi thi học kì 2 nghiêm túc .
– Phối hợp với nhà trường hoàn thành tốt việc xét thi đua cuối năm
– Phối hợp với ban pháp chế làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật.
2. Công tác công đoàn: 
a. Hoạt động nữ công: 
– Hoàn thành hồ sơ nữ công nộp về cho công đoàn kiểm tra ngày 05 tháng 05
– Họp tổ nữ công .Kiểm tra hồ sơ tổ nữ công, bình xét tổ nữ công xuất sắc cuối năm
b. Hoạt động công đoàn: 
– Hoàn thành tốt hồ sơ thi đua kiểm tra thi đua CĐ năm học 2015 – 2016.
– Hoàn thành tốt hồ sơ công đoàn và các cuộc vận động chuẩn bị khối thi đua kiểm tra.
– Tham gia họp bình xét thi đua khối khi có công văn triệu tập
– Động viên Công đoàn viên hoàn thành tốt công việc được giao.
– Xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan lồng ghép với phong trào thi đua
– Động viên CĐV tham gia họp xét thi đua nghiêm túc
– Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của nhà giáo và quyền lợi của CBCĐV.
– Nộp hồ sơ kỉ niệm chương cho 6 đồng chí về công đoàn ngành GD.
– Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động. Thực hiện đúng những điều CB, CC được làm, không được làm theo luật công chức, luật công đoàn…
– Thăm hỏi Công đoàn viên ốm đau hoạn kịp thời.
– Tiếp tục theo dõi thi đua tháng 5 và  năm học 2015 – 2016.
– Xếp lạo thi đua cuối năm
c. Hoạt động của UBKT-TTND:
– Hoàn thành hồ sơ của UBKT- TTND.
– TTND hoàn thành hồ sơ phối hợp kiểm tra chuyên học kì 2
– Giải quyết các kiến nghị của Công đoàn viên và người lao động (nếu có).
                                                                                     T/M BCHCĐ
Chủ tịch

                                                                                     Lương Thị Tân

Tác giả bài viết: LUONG THI TÂN