KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯ M’GAR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03
NĂM HỌC: 2018-2019

A/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02:
1. Ưu điểm:
* Tư tưởng chính trị:
– Thực hiện tốt các hoạt động nề nếp dạy và học chào mừng Đảng và mừng Xuân Mậu Tuất.
* Hoạt động chuyên môn:
– Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy theo quy định .
– Thực hiện nề nếp trước và sau tết nghiêm túc.
– Duy trì tốt sĩ số học sinh. Đảm bảo tỷ lệ chuyên cần hàng ngày.
– Duy trì được nề nếp dự giờ thăm lớp
– Các tổ kiểm tra hồ sơ định kỳ: 17 bộ (Tốt: 17 bộ)
– Cập nhật quản lý điểm nghiêm túc.
– Thực hiện tốt các hoạt động nề nếp dạy và học.
– Tham gia tốt cuộc thi tài năng tiếng anh cấp khối đạt giải ba chọn dự thi cấp huyện .
– Tham gia thi đồ dùng cấp huyện 2 đồ dùng tự làm ; 3 GV thi đồ dùng có sẵn.
– GV vẫn tiếp tục bồi dưỡng HSG dự thi cấp tỉnh 3 em (Văn ).
– Duy trì tốt các lớp dạy thêm học thêm
– Thực hiện thời khoá biểu mới nghiêm túc.
2. Tồn tại:
– GVCN cập nhật số lượng hàng tháng còn chưa kịp thời.
B/ KẾ HOẠCH THÁNG 03:
1. CHỦ ĐIỂM : “Tiến bước lên đoàn”
– Phát động phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày QTPN 8/3, ngày Giải phóng Buôn Ma Thuột 10/3, ngày thành lập đoàn 26/3.
2. CHUYÊN MÔN:
a.Đối với học sinh:
– Thực hiện đúng tiến độ chương trình từ tuần 27 đến tuần 30 .
– Duy trì tốt nề nếp chuyên cần hàng ngày, hạn chế hs nghỉ học không có lý do.
– Thực hiện tốt nề nếp ra vào, sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
– Thực hiện đồng phục học sinh đồng phục nghiêm túc.
– Duy trì tốt việc thực hiện vệ sinh trường lớp sạch sẽ
– Tiếp tục và duy trì phong trào thi đua “Hoa điểm 9, điểm 10”, “ đôi bạn cùng tiến”.
– Tham gia tốt các cuộc thi do nhà trường và ngành phát động.
– Tham gia ôn thi HSG môn Ngữ văn cấp Tỉnh tại huyện (Anh).
b. Đối với giáo viên:
– Thực hiện đảm bảo phân phối chương trình từ tuần 27 đến tuần 30.
– Đảm bảo ngày giờ công, soạn giảng nghiêm túc
– Thực hiện nghiêm túc việc lên lịch báo giảng kịp thời, chính xác theo phân phối chương trình và bám sát chương trình giảm tải.
– GVCN Cập nhật số lượng học sinh kịp thời vào bảng phòng chuyên môn.
– Kiểm tra phần mềm quản lý điểm, vào điểm cá nhân kịp thời.
– Tập huấn phần mềm ra đề trắc nghiệm vào buổi sáng ngày 7/03/2019
– Chuẩn bị tốt hồ sơ để đón đoàn kiểm tra chuyên môn của PGD (13/3/2019)
– Tiếp tục bồi dưỡng HSG thể dục thể thao để dự thi các cấp huyện, tỉnh theo kế hoạch cụ thể là theo lịch cụ
– Tham gia ôn thi HSG môn Ngữ văn cấp Tỉnh tại huyện (3 em : Thủy; Thảo Anh )
– Duy trì tốt các lớp dạy thêm – học thêm nộp danh sách DTHT học kì II về chuyên môn sáng ngày 05/03/2019.
– Duyệt kế hoạch và chương trình tập duyệt chuyên đề cấp cụm của tổ sử địa âm nhạc ngày 23 tháng 03.
– GVCN tổ chức hoạt động ngoài giờ đúng thời gian quy định đúng theo chủ điểm khối 8 tổ chức chuyên đề “Tiến bước lên đoàn”.
– Tổ chức thi GVDG cấp trưởng dự kiến ngày 18 đến ngày 23 tháng 03 (Các tổ trưởng nộp danh sách đăng kí cho chuyên môn vào ngày 15/03/2019-
– Kiểm tra nội bộ 9 đồng chí: kiểm tra chuyên đề 3 (Lịch; Hạnh; B Dũng) Chủ nhiệm 01 (Uyên) hồ sơ 5 (Vui; Tuyến; Chỉnh; H Ben ; Ý; Chung).
– Duyệt kế hoạch và tổ chức chuyên đề Tổ toán lý tin cấp khối ngày 23/03 và dự kiến tổ chức cấp cụm vào ngày sáng 30/03/2019 . địa điểm hội trường UBND thị trấn EaPốc.
– Các tổ tổ chức chuyên đề cấp trường theo kế hoạch đã đăng kí đầu năm.
– Duyệt chuyên đề Tổ ngữ văn vào sáng ngày 05/03 và dự kiến tổ chức tổ chức chuyên vào ngày 06 tháng 03 ”Em yêu văn học dân gian ”. Tại Phòng hội đồng .
– Trong tháng 03 tổ chức 2 chuyên đề “Tìm hiểu hóa học” ; Sử địa: “Kĩ năng phòng chống duối nước”
– Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt CM. Họp xếp loại thi đua tháng 3, nộp báo cáo kịp thời về chuyên môn theo quy định.
– Dạy thay cho các đồng chí thi nấu ăn ngày 07/03 (Thứ 7).
3. Các hoạt động khác:
– GV tham gia tốt các phong trào hoạt động đoàn thể kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
– Tham gia thi nấu ăn tại trường Đoàn Thị Điểm.
– Tham gia tốt ngày thành lập đoàn 26/3.
– Tham gia dã ngoại tại Ko Tam do công đoàn tổ chức.
– GVCN phối kết hợp với đoàn thể vận động học sinh chưa chuyên thực hiện duy trì số lượng

EaPốc ngày 03 tháng 03 năm 2019
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

LƯƠNG THỊ TÂN