HƯỚNG DẪN ÔN TẬP Ở NHÀ ĐẾN 07/03/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hiện nay trường THCS Ngô Quyền triển khai học trực tuyến tại địa chỉ:

http://thcsngoquyencumgar.lms.vnedu.vn

Đề nghị học sinh vào trang web trên để học bài ở nhà. mọi hướng dẫn, tên và mật khẩu đăng nhập vào trang web trên các em truy cập vào địa chỉ:

https://www.facebook.com/groups/198638497896958 để được cung cấp và trao đổi cách học.