Công văn số 15/PGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Cư Mgar về việc thực hiện vệ sinh trường lớp, vứt, thải bỏ khẩu trang phòng dịch đúng cách, đúng nơi quy định

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CƯMGAR

TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:     /TB-NQ
 
Ea Pôk, ngày 25 tháng 02 năm 2020

                                                THÔNG BÁO

THỰC HIỆN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP, VỨT, THẢI BỎ KHẨU TRANG

PHÒNG DỊCH ĐÚNG CÁCH, ĐÚNG NƠI QUY ĐỊNH

 

Thực hiện công văn số 15/PGDĐT  ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện CưMgar về việc thực hiện vệ sinh trường lớp, vứt, thải bỏ khẩu trang phòng dịch đúng cách, đúng nơi quy định

Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

  1. Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện việc vứt rác, thải bỏ khẩu trang phòng dịch bệnh Covid – 19 đúng nơi quy định.
  2. Tăng cường vệ sinh sân trường, cổng trường, các khu vực xung quanh trường, hành lang, các lớp học, các phòng chức năng, vệ sinh tường, hành lang, tường phòng học.
  3. Tiếp tục lau chùi toàn bộ các thiết bị đồ dùng, bàn ghế học sinh, các cửa sổ, cửa ra vào, tay nắm cửa, cầu thang, sàn nhà vệ sinh.
  4. Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục hướng dẫn học sinh thực hành rửa tay bằng xà phòng, khử trùng bằng dung dịch khuẩn, hướng dẫn học sinh lau bề mặt tiếp xúc như bàn ghế, máy tính thực hành ….bằng nước diệt khuẩn.

Nơi nhận:

– Lãnh đạo trường;

– Ban chỉ đạo của trường;

– Các tổ chức, đoàn thể;

– Website trường;

– HS, CMHS;

– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                   Nguyễn Mạnh Tiến