CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI

Lượt xem:

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯMGAR LIÊN ĐỘI NGÔ QUYỀN *** Số: 01 -CT/LĐ     Eapôk, ngày 27 tháng 09 năm 2013 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Năm học 2013 – 2014 Năm học 2013 – 2014 diễn ra trong thời điểm cả nước tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”chào... ...