TIN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ TỔ SINH – HÓA – THỂ DỤC “CHÚNG EM VỚI MÔI TRƯỜNG”

TIN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ TỔ SINH – HÓA – THỂ DỤC “CHÚNG EM VỚI MÔI TRƯỜNG”

Lượt xem:

Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Hội nghị CC- VC trường  ngày 14/10/2015 và kế hoạch  chuyên môn năm học 2015 – 2016 của trường THCS Ngô Quyền , kế hoạch hoạt động của tổ đã đề ra. Nay tổ Sinh – Hóa  – Thể tiến hành tổ chức chuyên đề CHÚNG EM VỚI MỘI TRƯỜNG. Mục đích và ý nghĩa của chuyên đề:... ...