KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03 – 2019

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03 – 2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯ M’GAR CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03 NĂM HỌC: 2018-2019 A/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02: 1. Ưu điểm: * Tư tưởng chính trị: – Thực hiện tốt các hoạt động nề nếp dạy và học chào mừng Đảng và mừng Xuân Mậu Tuất.... ...
CV 1038/SGDĐT-KHTC: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU VÀ CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG LẠM THU TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2017

CV 1038/SGDĐT-KHTC: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU VÀ CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG LẠM THU TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2017

Lượt xem:

UBND TỈNH ĐẮK LẮK SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1038/SGDĐT-KHTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc    Đắk Lắk, ngày 31 tháng 07 năm 2017 V/v: Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2017 – 2018 Kính gửi: – Ủy ban... ...
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC và KẾ HOẠCH LÀM HỒ SƠ DỰ TUYỂN CỦA TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC và KẾ HOẠCH LÀM HỒ SƠ DỰ TUYỂN CỦA TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DĂKLĂK TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC ——————– — & – ——————- Số 01/2017/KH-TS Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————- ™ µ ˜ ————————- CưM’gar, ngày 18  tháng 5  năm 2017 Kính gửi: -Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tri Phương                        -Hiệu trưởng trường THCS... ...
VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT DTNT NƠ TRANG LƠNG TỈNH ĐĂK LĂK

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT DTNT NƠ TRANG LƠNG TỈNH ĐĂK LĂK

Lượt xem:

THÔNG BÁO SỐ 2  VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT DTNT NƠ TRANG LƠNG TỈNH ĐĂK LĂK  NĂM HỌC 2017 – 2018 Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh hoàn tất đầy đủ hồ sơ dự tuyển cho con em mình, đồng thời thực hiện đúng tiến độ tuyển sinh được quy định tại Kế hoạch tuyển sinh... ...
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Đăk Lăk

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Đăk Lăk

Lượt xem:

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Đăk Lăk   UBND HUYỆN CƯ M’GAR PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số :        /PGDĐT VV. truyền thông phân luồng học sinh sau THCS và giới thiệu các ngành nghề bậc TCCN của trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Đăk Lăk. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –... ...
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU-BMT

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU-BMT

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN DU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Số: 03/KH-NDU                                           Đắk Lắk, ngày 06 tháng 05 năm 2017 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN DU NĂM HỌC 2017 – 2018             Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung... ...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

...
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 01- 02/2017 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2017. PHẦN THỨ NHẤT: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 – 02/2017

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 01- 02/2017 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2017. PHẦN THỨ NHẤT: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 – 02/2017

Lượt xem:

PHÒNGGD&ĐTCƯMGAR      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 03/THCS-NQ EaPốc, Ngày  01  tháng 3 năm 2017 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 01- 02/2017 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2017. PHẦN THỨ NHẤT:  ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 – 02/2017  1/ Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị: Thi đua lập thành tích tốt... ...
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12/2016 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2017

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12/2016 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2017

Lượt xem:

PHÒNGGD&ĐTCƯMGAR              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:   /THCS-NQ EaPốc, Ngày  01  tháng 01 năm 2017 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12/2016 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2017 PHẦN THỨ NHẤT: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2016 1/ Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị: Chào mừng 72... ...
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 NĂM HỌC 2016-2017

Lượt xem:

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN CƯ M’GAR    TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 NĂM HỌC 2016-2017 I/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11:         1. Ưu điểm * Tư tưởng chính trị: –  Thực hiện tốt các hoạt động nề nếp... ...
Trang 1 / 3123 »