CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN CƯMGAR
LIÊN ĐỘI NGÔ QUYỀN
***
Số: 01 -CT/LĐ
    Eapôk, ngày 27 tháng 09 năm 2013
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi
Năm học 2013 – 2014

Năm học 2013 – 2014 diễn ra trong thời điểm cả nước tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi Liên đội Ngô Quyền năm học 2013 – 2014 tập trung vào các nội dung sau:
I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC:
1. Tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X về “Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng”.
2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, cán bộ chỉ huy Đội, đội viên…
3. Đẩy mạnh phong trào“Nghìn việc tốt”, phong trào“Kế hoạch nhỏ”  phát động trong thiếu nhi các phong trào hướng về Biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Tiếp tục cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với việc tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.
4. Tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và định hướng giá trị cho thiếu niên, nhi đồng.
5. Tích cực phối hợp khai thác nguồn lực, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
II. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:

Măng non đất nước
Tiếp bước cha anh
Làm nghìn việc tốt
Xứng cháu Bác Hồ

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Măng non đất nước – Tự hào truyền thống Việt Nam
a. Mục đích: 
– Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, hình thành nhân cách cho thiếu niên, nhi đồng  thông qua các phong trào, các cuộc vận động của Đội; tạo môi trường thuận lợi cho thiếu niên, nhi đồng có tâm hồn trong sáng, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.
b. Nội dung và giải pháp
– Tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi hiểu biết lịch sử, truyền thống của dân tộc; Phát động trong thiếu niên, nhi đồng phong trào “Em yêu lịch sử Việt Nam” thông qua nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn như các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, hội diễn văn nghệ, nghe nói chuyện truyền thống, các hoạt động về nguồn…
– Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”,… Hướng dẫn thiếu nhi tích cực tham gia công tác Trần Quốc Toản; nâng cao hiệu quả việc triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ”.
– Tăng cường các hoạt động tuyên truyền,  giáo dục về chủ quyền Biển đảo Việt Nam. Phát động phong trào “Em yêu biển đảo Việt Nam” để thiếu nhi có những hành động, việc làm cụ thể hướng về Biển đảo như tổ chức Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Trường Sa, Hoàng Sa trong trái tim em” …
– Tiếp tục hướng dẫn thiếu nhi thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thiếu nhi thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; Triển khai phong trào “Nghìn việc tốt” trong giai đoạn mới. Tuyên truyền những tấm gương “Người tốt – Việc tốt”   tấm gương “Dũng cảm cứu bạn tấm gương nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, tấm gương vượt khó vươn lên học giỏi…
– Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về xây dựng ý thức đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật cho thiếu nhi.
– Tổ chức hoạt động sinh hoạt dưới cờ “Mỗi tuần một câu chuyện” để giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi. Hàng tuần, dưới sự hướng dẫn của giáo viên – Tổng phụ trách Đội, Ban Chỉ huy Liên đội phân công các Chi đội chuẩn bị các nội dung sinh hoạt dưới cờ “Mỗi tuần một câu chuyện”.
2. Luyện rèn tri thức – Vững bước tương lai
Mục đích: Xây dựng môi trường học tập tích cực, có phương pháp, chủ động, khoa học; biết chia sẽ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
Nội dung và giải pháp
– Rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nền nếp học đường. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự rèn luyện, tự tu dưỡng của mỗi đội viên, thiếu nhi trong quá trình học tập và rèn luyện. Định hướng cho thiếu nhi ý thức “Học thực chất – Thi nghiêm túc”, “Vượt khó học tốt”; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào: “Hoa điểm tốt”, “Hoa điểm 10”, “Vỡ sạch chữ đẹp”, “Rèn nét chữ, luyện nết người”…
– Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực.
– Phát huy hiệu quả các mô hình: “Bạn giúp bạn”, “Nhóm học tập”, “Đôi bạn cùng tiến”, phân công giúp đỡ các bạn học yếu, các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cùng học tốt. Duy trì mô hình hoạt động của các câu lạc bộ học tập: Câu lạc bộ “Toán học”, “Nhà sử học nhỏ tuổi”.
– phát huy tốt các quỹ học bổng: “nuôi heo đất Vì bạn nghèo “Xe đạp giúp bạn đến trường”… Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, vận động các nguồn lực xã hội giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
3. Vui khỏe an toàn – Học ngàn điều hay
Mục đích: Phát triển và nhân rộng các mô hình, hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi.
Nội dung và giải pháp
– Tiếp tục triển khai, tổ chức nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi như chương trình “Học kỳ quân đội”, “Học làm người có ích’. 
– Tiếp tục thực hiện các phong trào, cuộc vận động “Vì màu xanh quê hương”, “Trường em xanh – sạch – đẹp”, “Ngày thứ bảy tình nguyện’ tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chú trọng giáo dục giữ gìn vệ sinh trường học.
– Lồng ghép đưa nội dung giáo dục về văn hóa dân gian vào trong các hoạt động sinh hoạt của Đội trong trường học.
4. Xây dựng Đội vững mạnh –  Tiến bước lên Đoàn
Mục đích: Chăm lo xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ trách  Đội, Chỉ huy Đội, nâng cao chất lượng đội viên
Nội dung và giải pháp
a- Công tác đội viên
– Triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên sửa đổi. Đổi mới phương thức sinh hoạt Đội theo hướng thiết thực.
– Tổ chức kết nạp đội viên đủ tuổi xét kết nạp đoàn.
b- Công tác xây dựng, bồi dưỡng Ban Chỉ huy Liên, Chi đội
– Triển khai thực hiện hiệu quả đội ngũ Chỉ huy Đội trong liên chi đội. – Quan tâm, lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng cán bộ Chỉ huy Liên, Chi đội; Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, hoạt động của các Câu lạc bộ “Chỉ huy Đội”. Định kỳ theo năm học, tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, phương pháp hoạt động Đội, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội..
5. Khăn hồng tình nguyện – Chắp cánh yêu thương
* Mục đích: Tham mưu thực hiện tốt cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội. phối hợp triển khai thực hiện tốt Điều lệ Hội thi Giáo viên – Tổng phụ trách Đội giỏi các cấp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ phụ trách Đội giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình, yêu trẻ.
* Nội dung và giải pháp                                      
– Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp thực hiện chế độ chính sách, công nhận, khen thưởng đối với đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội. Triển khai “Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/thông tư bộ giáo dục đào tạo, ngày 19/02/2012.
– Xây dựng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ “Phụ trách thiếu nhi”, câu lạc bộ “Phụ trách giỏi”, triển khai có hiệu quả “Chương trình rèn luyện phụ trách Đội”.
IV. CÁC CHỈ TIÊU TRONG NĂM:
– 100% Chi đội tham gia các buổi gặp mặt, nói chuyện truyền thống, thi các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Đoàn, Đội, về quê hương đất nước, về Bác Hồ kính yêu… do Hội đồng Đội huyện và Liên đội tổ chức.
– 100%  đội viên thực hiện tốt cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.
– Liên đội tổ chức tốt các nội dung để tham gia các Hội thi, Hội diễn.
– 100% Liên đội, Chi đội có sổ vàng “Đội em vâng lời Bác Hồ dạy”
– 100% đội viên có góc học tập ở nhà, thực hiện tốt nề nếp học tập, có thời khóa biểu học tập ở nhà phù hợp, khoa học, phấn đấu có nhiều “Hoa điểm 10”.
– Liên đội và các Chi đội làm tốt công tác hỗ trợ, giúp bạn đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng, trốn học…
– 100%  đội viên tham gia các loại hình vui chơi giải trí do Liên đội tổ chức.
– 100% Chi đội có đội văn nghệ, tham gia đầy đủ các phong trào của nhà trường, Liên đội tổ chức.
– 100% Chi đội, tham gia phong trào “Tiết kiệm” bằng hình thức nuôi heo đất.
– 100% Chi đội triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, mỗi chi đội tập trung rèn luyện các chuyên hiệu “Nghệ sỹ nhỏ tuổi”, “Chăm học”, “Nhà sử học nhỏ tuổi”, 100% đội viên đạt từ 03 chuyên hiệu trở lên.
– 100% Ban chỉ huy chi đội, anh chị phụ trách Đội tham gia lớp tập huấn công tác Đội do Liên đội tổ chức.
-100% Chi đội trang bị đầy đủ sổ sách, làm tốt công tác hồ sơ, cập nhật đầy đủ, kịp thời.
-100% đội viên thực hiện tốt chương trình “Thân thiện đến trường”, có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch đẹp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, chấp hành tốt các buổi phân công lao động, trực nhật.
-100% Chi đội triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Tiết kiệm”theo hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện
– 100% Chi đội tham gia xây dựng Công trình Măng non có kế hoạch trồng và chăm sóc bồn hoa cây cảnh, công tác xây dựng công trình măng non được trích từ thành quả “Kế hoạch nhỏ”, “Tiết kiệm” mà Liên đội thu hoạch được.
– 100% đội viên tham gia xây dựng quỹ Đội theo quy định của Hội đồng Đội CưMgar, mức đóng góp tối đa 2000đ/tháng.
* CÁC HOẠT ĐỘNG LỚN TRONG NĂM:
– Tham gia tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 – 2014 cấp huyện và tổ chức tập huấn cho BCH Liên Chi đội, phụ trách Đội cấp Liên đội. (Tháng 9/2013)
– Tổ chức vui trung thu cho đội viên trong toàn liên đội. (Tháng 9/2013)
– Tổ chức Đại hội Liên đội (Tháng 10/2013)
– Tổ chức Hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam và đêm công diễn văn nghệ (20/11/2013).
– Thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” đạt chỉ tiêu.
– Liên đội tổ chức các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, trong năm học.
– Tổ chức Hội thi Nghi thức đội  (Tháng 12/2014).
– Thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, rèn luyện phụ trách.
– Thực hiện phong trào “Tiết kiệm” bằng hình thức nuôi heo đất.
– Thực hiện phong trào “Hoa điểm 10”, “Tuần học tốt”.
VI.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
– Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 – 2014 của Hội đồng Đội, Liên đội chủ động xây dựng chương trình năm học cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình Liên đội.
– Cụ thể hoá các phong trào thi đua do hội đồng đội huyện  triển khai thành từng chặng,  từng tháng, từng nội dung cụ thể đến từng Chi đội, kịp thời đánh giá, tổng kết và khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào.
Trên đây là chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi Liên đội năm học 2013-2014.

DUYỆT CỦA BGH                     TPT Đội                              TM/BCH Liên đội

Nguyễn Mạnh Tiến                 Hoàng Thị Ánh Tuyến                          Bùi Thi Mỹ Lợi

                       DUYỆT CỦA HĐĐ HUYỆN CƯM’GAR

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Ánh tuyến