CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG HỌC SINH RA LỚP TẠI TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN NĂM HỌC 2021 – 2022

CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG HỌC SINH RA LỚP TẠI TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

Đi đôi với nâng cao chất lượng giáo dục hai mặt thì công tác vận động học sinh ra lớp là một nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên việc vận động các em trở lại trường là một công việc không đơn giản khi học sinh có tư tưởng bỏ học, lười học, không nghe lời khuyên của cha mẹ hay khi học sinh có hoàn cảnh gia đình... ...