CUỘC THI ATGT CẤP THCS

CUỘC THI ATGT CẤP THCS

Lượt xem:

CUOC_THI_ATGT_CAP_THCS_06022020062743_06022020082853 ...
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG VI RÚT CORONA

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG VI RÚT CORONA

Lượt xem:

UBND HUYỆN CƯ M’GAR PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 05/KH-PGDĐT Cư M’gar, ngày 05 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg... ...